Hợp tác với đối tác khách sạn

Nâng cao doanh thu và thương hiệu của khách sạn trên phạm vi toàn cầu và phát trin thêm nhiều khách hàng tiềm năng! zZzTraveling có các ưu điểm với đối tác khách sạn:

Phát trin bền vững khách hàng đặt trực tiếp khách sạn từ 168 quốc gia

Nhiều booking mới GITs, MICE từ các nhà tour liên kết

Hình ảnh khách sạn được quảng bá qua Google, Facebook, Youtube..

Cam kết allotment, cam kết doanh thu!

  Liên kết với các top nhà cung cấp trên thế giới

Cơ chế giá linh hoạt, tăng doanh thu-tăng lợi nhuận

Tối ưu alottment, mùa thấp điểm, last minute.. cho các thị trường.

      

                    

 

Vui  lòng đăng ký tại đây

 

Vui lòng liên hệ:

Công ty Du Lịch Lữ Hành zZz Traveling

Office: 132E Cách Mạng Tháng Tám, Q3- TP.HCM

E: info@zzztraveling.com - T: 84.028.3931.1885